Više

  XV. sjednica Skupštine Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Jose Markovića u Domaljevcu je održana XV. sjednica Skupštine Županije Posavske. Zastupnici Skupštine ŽP usvojili su Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2016. godinu, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu.

  Predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić dodatno je prezentirao Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2016.g. –Vlada je u proteklom izvještajnom periodu izvršavala sve planirane zadaće, nastavila daljnje stabiliziranje Proračuna što se ogleda u ostvarenom proračunskom suficitu u 2016.g. i smanjenju kumuliranog duga iz prethodnih godina. Na vrijeme su servisirane sve financijske obveze, na vrijeme isplaćivane plaće, te intenzivno angažiralo na realizacija plana utvrđenih prioriteta iz prošle godine. Uz ostalo, naglasio je premijer Klaić, osobito smo se založili kod mjerodavnih federalnih institucija kako bi se započeta sanacija i rekonstrukcija nasipa uz vodotoke prve kategorije nastavila, i čim prije završila. Također smo veliku pozornost stavili na izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata u sve tri posavske općine iz oblasti cestovne infrastrukture i vodoopskrbe. Tijekom godine su povećana grantovska sredstva za gospodarstvo s kojima smo nastojali pokrenuti pozitivne procese u oblasti upošljavanja. Kao izrazito poljoprivredni kraj tijekom 2016.g. povećana su i sredstva za potpore u poljoprivredi što je dalo rezultata u povećanoj poljoprivrednoj proizvodnji. Naročito je posvećena pozornost braniteljskoj populaciji gdje su povećana sredstva za dodatna prava branitelja. U oblasti zdravstva primijenjena je u maksimalnom iznosu mjera potpore porodiljama. Pristupilo se također izradi Nacrta zakona o dječjem doplatku koji je donesen u ovoj godini, kazao je uz ostalo predsjednik Vlade Marijan Klaić.

  Zastupnik Željko Josić unatoč tomu, kazao je, što je iz opozicije, pridružuje se pohvalama na račun Vlade u prepoznatim naporima da se stanje, osobito nakon poplave stabilizira. Primjedbe je uputio prema nekoliko segmenata: neodgovaranja na zastupnička pitanja, nezadovoljstvo zakonodavnim inicijativama i teritorijalnom raspodjelom projekata. Zastupnik Tomo Jurkić kazao je da bi se trebali ugledati na razvijenije sredine i sa njima povezati,  a zastupnica dr. Ružica Vukić smatra da bi Županija kao utemeljitelj Županijske bolnice trebala značajnije financijski intervenirati kada su u pitanju financijska dugovanja te bolničke ustanove. Na kraju rasprave premijer Klaić je odgovorio na postavljena pitanja i naglasio da svi subjekti moraju voditi odgovornu financijsku politiku u resoru na čijem se čelu nalaze.

  Ministrica financija u Vladi Županije Posavske Nada Ćulap pojasnila je dodatno Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2016.g. i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna ŽP za 2016.g. Naglasila je uz ostalo pozitivna financijska kretanja Proračuna , poboljšanje prihoda od poreza, te značajno smanjenje oblasti materijalnih troškova vezanih za sitni inventar i usluge.

  Skupština Županije Posavske razmatrala je i primila k znaju: Informaciju o Izvješću o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2016. godinu, Informaciju o Izvješću o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, Informaciju o Izvješću o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2016. godinu i Informaciju o Izvješću o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2016. godinu.

  Početak rada skupštinskog zasjedanja bio je u znaku aktualnog sata sa zastupničkim pitanjima i inicijativama koje su postavili i pokrenuli: Tomo Jurkić, Anes Osmanović, Drago Zečević, Željko Josić i Željko Ćošković. Skupština je usvojila Odluku o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti i Odluku o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti. Prihvaćena je ostavka Jose Maroševića a na tu dužnost je imenovan Mijo Lucić iz Domaljevca.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti