Više

  XX. sjednica Skupštine Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Jose Markovića, predsjednika Skupštine Županije Posavske, jučer ( 21.02.) u Domaljevcu održano je XX. zasjedanje Skupštine Županije Posavske. Zastupnici Skupštine ŽP prihvatili su Izvješće o radu Skupštine Županije Posavske za 2017. godinu, predloženi Zakon o muzejima, te primili k znanju informacije o radu pravosudnih institucija (Informaciju o radu Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona Orašje za 2017.godinu, Informaciju o radu Kantonalnog suda u Odžaku za 2017. godinu i Informaciju o radu Općinskog suda u Orašju za 2017. godinu).

  U predstavljanju Izvješća o radu Skupštine Županije Posavske za 2017.godine predsjednik Skupštine Joso Marković rekao je da je u 2017. godini održano 7 redovitih i 1 izvanredna sjednica. Tijekom prošle godine usvojeno je 6 zakona, 20 ostalih mjera i 2 mjere vezano za Proračun, a Skupština je raspravljala o 44 točke dnevnog reda – 9 zakonskim mjera, 5 odluka, 3 mjere vezano za Proračun, 20 ostalih mjera ( Izvješća, programi, Informacije) i 7 Zaključaka.

  Tijekom 2017.g. postavljeno je 123 nova zastupnička pitanja i 21 ponovljeno od strane sedam zastupnika (Tomo Jurkić (42 (20 ponovljenih)), (Drago Zečević (30 i (1. ponovljeno)), Anes Osmanović (20), Željko Josić (23), Senad Ahmetović(6), Željko Ćošković (1) i Joso Oršolić ( 1). Predložene su 44 nove inicijative i 4 ponovljene od strane 7 zastupnika ( Anes Osmanović (20), Tomo Jurkić ( 9) (4 ponovljene)), Mirsad Ahmetović (6), Senad Ahmetović (4), Željko Josić (3), Željko Ćošković ( 1) i Derviš Šaćirović ( 1). Tijekom godine upitani su pisanim putem dostavili 84 odgovora na postavljena pitanja i inicijative, a na dio pitanja upitani su odgovarali usmeno izravno na sjednici. Stručna služba Skupštine ŽP pratila je 54 zasjedanja Skupštine, Kolegija, radnih tijela, odbora i komisija, sa 181 točkom dnevnoga reda, pripremala i stručno obrađivala materijale, obavljala sve ekonomske poslove.

  Prijedlog zakona o muzejima pojasnio je ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi Županije Posavske Mario Pejić. Istaknuo je da se tim zakonom prvi put na području Županije Posavske uređuju uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, ustrojstvo i rad muzeja, muzejska građa i dokumentacija, muzejska zvanja te druga pitanja od značenja za muzejsku djelatnost na području Županije Posavske.

  Početak zasjedanja Skupštine Županije Posavske bio je u znaku pitanja zastupnika. Na XX sjednici Skupštine ŽP pitanja su postavili zastupnici : Tomo Jurkić, Drago Zečević, Željko Josić, Mirsad Ahmetović, Anes Osmanović i Željko Josić. Pitanja su bila vezana za izdvajanja proračunskoga novca, odnos prema općinama Odžak i Domaljevac-Šamac, stipendije, popis braniteljskih udruga i popis aktivnih gospodarskih tvrtki. Zastupnici su uz ostalo istaknuli probleme odlaska mladih, stanja u poljoprivredi, bilo je pitanja vezana za zapošljavanje u lokalnim upravama, obnovi cesta, poticajima u poljoprivredi, potrebi oznaka za radarski nadzor, dnevnicama za putovanja, obnovi cesta na području ŽP. Bila je i inicijativa da nadležna Uprava za šumarstvo financira pošumljavanje šuma u privatnom vlasništvu. Predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić i ministrica financija Nada Ćulap odgovorili su izravno ne određeni broj postavljenih pitanja, a na ostala će se odgovoriti u pisanoj komunikaciji.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti