Više

  Zakazana VI. redovita sjednica Skupštine Županije Posavske

  Najčitanije

  U Skupštini Županije Posavske 31.5.2023. godine održana je V. sjednica Kolegija Skupštine.

  Na sjednici je utvrđen datum i vrijeme održavanja kao i Prijedlog dnevnog reda VI. redovite sjednice Skupštine Županije Posavske.

  Sjednica Skupštine biti će održana 7. lipnja 2023. godine (srijeda) u 10,00 sati u dvorani za sjednice Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu, a sjednice radnih tijela održat će se u utorak 6. lipnja 2023. godine.

  Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu,
  2. Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Odžak za 2022. godinu,
  3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice za 2022. godinu,
  4. Program rada Županijske bolnice za 2023. godinu,
  5. Izvješće o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2022. godinu,
  6. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2023. godinu,
  7. Izvješće o radu Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2022. godinu,
  8. Program rada Službe za upošljavanje Županije Posavske za 2023. godinu,
  9. Zaključak o Mišljenju na Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba sa invaliditetom i
  10. Informacija o Izvješću o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj za 2022. godinu.

  Stručna služba Skupštine

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti