Više

  Zasjedala Vlada Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske je u 2015. godini održala ukupno 35 sjednica sa 569 točaka dnevnog reda odnosno, prosječno 16 točaka po sjednici. Sjednice Vlade su održavane po potrebi. U tom razdoblju Vlada je razmatrala i utvrdila 5 prijedloga zakona, prijedlog Proračuna za 2015. godinu, prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu, Izvješće o radu vlade za 2014. godinu te Program rada vlade za 2015. godinu. Osim navedenog Vlada je tijekom 2015. godine donijela 10 uredbi, 2877 odluka, 65 rješenja i 248 zaključaka. Razmatrano je i usvojeno 9 informacija te 21 izvješće iz različitih oblasti. Skupštini Županije Posavske su, također, upućeni na razmatranje i usvajanje i Program rada Vlade za 2015. godinu te Izvješće o radu Vlade za 2014. godinu, navodi se u Izvješću o radu Vlade Županije Posavske za 2015.g. koje je na posljednjoj 30. sjednici razmatrala i usvojila Vlada Županije Posavske uz predsjedanje Marijana Klaića. Izvješće će biti proslijeđeno na razmatranje Skupštini Županije Posavske.
  Vlada Županije Posavske je prihvatila Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Nacrt zakona o javnom okupljanju te će u formi Prijedloga navedenih zakona biti proslijeđeni u skupštinsku proceduru.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji: Grantovi za financiranje vjerskih zajednica (Za realizaciju navedenog programa predviđena su sredstva u iznosu od
  150.000,00 KM).
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji: Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo. Za realizaciju navedenog programa predviđena su sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji: Grantovi za informiranje. Za realizaciju navedenog programa predviđena su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji: Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama. Za realizaciju navedenog programa predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji: Grantovi za šport i kulturu. Za realizaciju navedenog programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM (kroz četiri programa iz oblasti kulture predviđeno je 40.000,00 KM a za pet programa iz oblasti športa 210.000,00 KM).
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Plan i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2016.g. Ukupno planirana ulaganja iznose 950.000,00 KM. Predviđeni su uz ostalo novi projekti : uređenje desne strane javne površine na zaobilaznici RC 464 Orašje- Grebnice, rekonstrukcija glavne ulice u Odžaku sa izgradnjom pješačke zone i sanacija i obnova cesta u općinama Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac.
  Vlada Županije Posavske donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. općinama Domaljevac- Šamac (4.013,00 KM), općini Odžak (14.049,00 KM) i općini Domaljevac Šamac (6.846,00 KM) na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2015/2016.g.
  Vlada Županije Posavske donijela je, uz ostale, i Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti ( za 17 športskih klubova i za kulturne manifestacije odobren je iznos od 42.700,00 KM).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti