Više

  Zasjedala Vlada Županije Posavske

  Najčitanije

  Održana je 49. sjednica Vlade Županije Posavske uz predsjedanje Marijana Klaića. Uz ostale teme  Vlada Županije Posavske donijela je Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj za period 2016-2019.g. Pojašnjenje točke dnevnoga reda  kazala je Ivanka Stanić, predsjednica Interresorne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije i Akcijskog plana u Županiji Posavskoj. U pojašnjenju teme predsjednica Interresorne skupine Stanić je naglasila da je Vlada Županije Posavske iskazala svoju jasnu političku opredijeljenost za poduzimanje konkretnih mjera za sprječavanje i suzbijanje svih oblika koruptivnih ponašanja kao najštetnije društvene pojave. Time se Vlada ŽP, kazala je Stanić, dala svoj značajan doprinos na europskom putu BiH. Strategijom su zacrtani jasni ciljevi među kojima je potreba jačanja odgovornosti i transparentnosti svih tijela sa javnim ovlastima.

  Vlada ŽP donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog šumskog puta u KO Donji Svilaj od km 2+542,17 do km 792,78. Procijenjena vrijednost javne nabave je 21.000,00 KM bez PDV-a.

  Vlada ŽP je donijela Odluku o načinu imenovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe. U obrazloženju Odluke tajnik Vlade Katica Baotić istaknula je kako je razlog donošenja Odluke utvrđivanje jedinstvenih pravila za sva povjerenstva koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe. -Imaju u vidu da je ova problematika do sada bila uređena sa više propisa na neujednačen način, smatramo da će se ovakvom Odlukom, tvrde iz Ureda predsjednika Vlade, postići jednoobraznost u načinu imenovanja i utvrđivanja naknada povjerenstva.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti