Više

  Zaštita ozimih usjeva na području Županije Posavske

  Najčitanije

  Porastom dnevnih temperatura na području Županije Posavske došlo je do intenzivnog porasta ozimih kultura. Istovremeno, porastom gajenih kultura uočen je i porast korova koji se u narednom periodu trebaju suzbiti iz razloga što se stvara konkurentni odnos između ozimih kultura i korova. Detaljnim pregledom potrebno je determinirati korove i na temelju prisutnih korova odabrati odgovarajući herbicid. Preporuka je da se tretman obavi za vrijeme sunčanog dana, bez oborina i jakog vjetra kako bi se spriječilo raznošenje herbicida.

  Obzirom da se danas na tržištu nalazi velik broj hibrida i sortimenata pšenice, ječma, tritikala i zobi, koji svojim sortnim karakteristikama često postižu iznadprosječnu visinu, potrebno je odraditi tretman regulatorima rasta. Regulatorima rasta se smanjuje prostor između koljenaca, smanjuje se i ojačava sama stabljika, što u konačnici spriječava polijeganje usijeva.

  Prilikom obilaska terena na području Županije Posavske, poljoprivredni savjetodavci uočili su pojavu lisnih uši na pojedinim parcelama pšenice i ječma.

  Lisne uši su insekti koji pričinjavaju direktne štete sisanjem sokova na organima biljke (lišću, korijenu, stabljici, vlati, klasu, plodu). Indirektne štete nanose biljkama tako što prenose viruse, kao što je virus žute patuljasti (BYDV). Virus žute patuljasti uzrokuje žutu pjegavost ječma i može dovesti do značajnog smanjenja prinosa.

  Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obilaze svoje parcele, obzirom da je sjetva obavljena u velikom vremenskom rasponu, te da na temelju zatečenog stanja na parcelama obavljaju tretmane, da bi se smanjilo neracionalno korištenje istih.

  Savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredne savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom u Orašju i Odžaku od 08,00 do 16,00 sati, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti