Više

  Završen postupak primopredaje regionalne ceste R-464 Orašje – Odžak

  Najčitanije

  Ministarstvo prometa,veza,turizma i zaštite okoliša Županije Posavske je početkom 2016.godine pokrenulo inicijativu o prekategorizaciji ceste R-464 Orašje –Odžak, te je sukladno članku 9. Zakona o cestama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/10 i 16/10), uputilo zahtjev za pokretanje postupka za prekategorizaciju regionalne ceste u magistralnu, shodno mjerilima i kriterijima za razvrstavanje javnih cesta.

  Odlukom Vlade Federacije BiH, a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, broj: 1777/2016 od 22.09.2016.godine regionalna cesta R-464 Orašje –Odžak razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M-14.2.

  Cesta od Orašja do Odžaka, podijeljena na dvije dionice, Orašje-Grebnice u dužini od 18 kilometara i Prud –Odžak u dužini od 16 kilometara izuzetno je bitna za razvoj Županije Posavske obzirom da se na teritoriju općine Orašje spaja na magistralnu cestu Tuzla-Županja (Republika Hrvatska), dok je u samom centru Odžaka spojena na magistralnu cestu M 14.1. Odžak –Bosanski Brod.

  Nakon donošenja Odluke o razvrstavanju, federalni ministar prometa i komunikacija donio je Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za primopredaju regionalne ceste R-464 sa zadatkom da konstatira stanje regionalne R-464 i pripadajuće dokumentacije, te da se izvrši primopredaja cjelokupne postojeće dokumentacije i primopredaja upravljanja cestom.

  Stručno Povjerenstvo za primopredaju sastavljeno od predstavnika JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske, dana 08.11.2016.godine uspješno je okončalo jednomjesečne aktivnosti i zadaću koja im je zadana, što je na karaju i rezultiralo potpisivanjem Zapisnika o primopredaji od strane svih predstavnika. Zapisnik sadrži opis stanja ceste u momentu primopredaje, stanje projektne dokumentacije, tabelarne preglede rješenja za korištenje cestovnog zemljišta, tabelarni pregled svih upravnih postupaka vezanih za zaštitu ceste te stanje knjigovodstvene evidencije.

  S tim u vezi, Ministarstvo prometa,veza,turizma i zaštite okoliša obavještava građane, gospodarstvenike,  općinske i županijske organe vlasti da sukladno članku 13. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj, 12/10 i 16/10), upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralne ceste M 14.2. Orašje-Grebnice i Prud –Odžak, od 15.11. 2016.godine vrši  JP Ceste Federacije BiH. Poseban naglasak želimo staviti na zaštitu cesta i uvjeta odvijanja prometa na cestama pod kojim se podrazumijeva:

  –        zaštita cesta od prekomjernog opterećenja,
  –        zaštita cesta od prekoračenja ukupne mase i osovinskog opterećenja,
  –        zaštita od gradnje objekata u cestovnom pojasu cesta,
  –        reguliranje gradnje prilaznih cesta, autobusnih stajališta, parkinga i benzinskih pumpi, osiguranje preglednosti na raskrižjima i u krivinama,
  –        zaštita od nekontroliranog izlaska većeg broja ljudi, djece, te stoke i divljači na cestu,
  –        sprečavanje vršenja radnji na cesti i u cestovnom pojasu kojima bi se mogla oštetiti cesta, odnosno ugrožavati saobraćaj ili povećati troškovi održavanja ceste,
  –        reguliranje odnosa sa susjedima uz cestu,
  –        reguliranje postavljanja kablova, vodova i instalacija u trupu ceste u cestovnom i zaštitnom pojasu,
  –        sprečavanje deponiranja materijala na cesti i uz cestu,
  –        uklanjanje zaustavljenih, pokvarenih, napuštenih i oštećenih vozila sa ceste i iz cestovnog pojasa,
  –        reguliranje ograničenja i zabrana prometa,
  –        reguliranje postavljanja i dopune prometne i turističke signalizacije,
  –        reguliranje postavljanja reklamnih znakova,
  –        evidencija cesta, cestovnog pojasa, prometne signalizacije i opreme na cestama,
  –        ovlaštenja upravitelja cesta u vezi sa zaštitom cesta,
  –        obaveza ugovaranja održavanja i zaštite cesta,
  –        kontrola gradnje ograda i vršenja drugih radova u cestovnom pojasu i poduzimanje mjera u cilju sprečavanja vršenja bespravnih radova u cestovnom pojasu, izvijestili su iz Ministarstvo prometa,veza, turizma i zaštite okoliša Vlade Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti