Više

  Završena Međunarodna konferencija Paneuropske unije u Orašju

  Najčitanije

  Paneuropska unija BiH ove je godine u Orašju organizirala međunarodnu konferenciju o europskim integracijama Bosne i Hercegovine pod nazivom „Europski proces proširenja – prekogranična suradnja kao instrument europskih integracija“. Na međunarodnoj konferenciji od 25. do 27. svibnja sudjelovali su, uz ostale, predstavnici paneuropskih organizacija iz nekoliko zemalja, predvođenih predsjednikom Međunarodne Paneuropske unije Alainom Terrenoireom, kao i predstavnici europskih institucija i organizacija, veleposlanici i diplomate. Svoja izlaganja, uz ostale, imali su zastupnici u Europskom parlamentu Tonino Picula i Norbert Lins, potpredsjednik Međunarodne Paneuropske unije Mislav Ježić, glavni tajnik Međunarodne paneuropske unije Pavo Barišić, šef ureda Vijeća Europe u Sarajevu Drahoslav Štefanek, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Adrijan Vuksanović, predsjednik Paneuropske unije Njemačke Bernd Posselt, profesori na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jasmina Osmanković i Elmir Sadiković, počasni predsjednik Paneuropske unije BiH, mons. Franjo Topić i mnogi drugi.

  Prigodne riječi domaćina na konferenciji je uputili su predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić i načelnik općine Orašje Stanko Vincetić, budući je konferencija realizirana pod pokroviteljstvom Vlade Županije Posavske i Općine Orašje, a partneri su Zaklada Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”,Zaklada Robert Schuman, Zajednička komisija za europske integracije BiH, Ured predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare. Ova je konferencija i dio međunarodnog projekta „Joint Citizens’ Forces – Common European Future“, koji je sufinancirala Europska unija iz projekta „The Europe for Citizens Programme“, a pod pokroviteljstvom predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija. „Na skupu želimo dati naglasak na europski put BiH i prekograničnu suradnju kao jedan od bitnih instrumenata europskih integracija, zajednička je poruka sa više od 20 govornika koji su radili u panelima. Na web stranici Paneurospke unije mogu se pogledati detalji sa konferencije koja je rezultirala donošenjem teksta Paneuropske deklaracije koja će biti upućena predstavnicima bh. institucija i Europske unije.

  Predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić zahvalio je Predsjedništvu Paneuropske unije BiH koji su odlučili i omogućili da se Međunarodna konferencija održava u Županiji Posavskoj, u Orašju. Ona omogućava međunarodnu pozornost upravo prema BiH, a mi kao domaćini, kazao je premijer Klaić, iskoristit ćemo priliku da promoviramo Županiju Posavsku, njene potencijale i resurse na najbolji mogući način.
  -U sklopu europskog puta za BiH, Županija Posavska je sudjelovala u proceduri oko popunjavanja EU upitnika kao i u ostalim aktivnostima oko procesa europskih integracija. S tim u svezi je u Županiji Posavskoj utemeljen Ured za razvoj i europske integracije, kako bi se lakše mogli uključiti u sve procese koji se od nas traže na europskom putu, i mogli provesti aktivnosti vezanih za proces europskih integracija i usklađivanja strateških ciljeva Županije Posavske. Vlada Županije Posavske pružala je maksimalnu potporu procesu pristupa BiH članstvu EU, sudjelujući u provođenju aktivnosti reformi ključnih oblasti, koje su na razini Županije Posavske rezultirale nizom strategija s pripadajućim akcijskim planovima. Usvojena je 24.05.2016. godine Strategija razvoja Županije Posavske za period 2016.–2020. godine koja predstavlja ključni strateško-planski dokument Županije Posavske, koji treba da potiče gospodarski razvoj. Usvojen je i Akcijski trogodišnji plan sa financijskim okvirom za period 2016.-2018.godine. Vizija razvoja Županije Posavske u jednoj rečenici je „Županija Posavska, pogranični poduzetnički centar i prosperitetan poljoprivredni kraj, koja predstavlja sigurnu zajednicu u kojoj se živi, radi i djeluje u skladu sa održivim razvojem.“ To podrazumijeva: Izgraditi konkurentan i atraktivan poslovni ambijent sa razvijenim malim i srednjim gospodarstvom, obrtništvom i poljoprivrednom proizvodnjom; Poboljšati kvalitetu javnih usluga i izgraditi jednakopravnu i socijalno sigurnu društvenu zajednicu; Razviti efikasnu javnu i komunalnu infrastrukturu usklađenu sa principima održivog razvoja. Ciljevi su jasno definirani i što je najvažnije usklađeni sa metodologijom koja se primjenjuje u EU i na svim nivoima vlasti. Smatramo jednim od prioritetnih zadaća sa već pripremljenim timom u Uredu za razvoj i europske integracije u Vladi Županije Posavske, provesti programe obuke, te pristupiti izradi projekata koji će biti kandidirani kao aplikacije na programima prekogranične suradnje, koji bi omogućili pristup sredstvima EU fondova. Prvenstveno se to odnosi na IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Kao partneri na projektu nastojimo doprinijeti jačanju socijale, zdravstva, turizma, zaštite okoliša, i isto tako poticati poduzetništvo na ovim prostorima. Projekt u kome smo sudjelovali je, prekogranični projekt „DR SHARE“ – financiran je sredstvima Europske komisije iz Me-hanizma za civilnu zaštitu. U okviru projekta je predstavljena programska aplikacija, koja će značajno pomoći pri unapređivanju upravljanja sustavima civilne zaštite u uvjetima katastrofa. Projekt je realiziran u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom i AP Vojvodinom u Republici Srbiji, kazao je uz ostalo u svojem govoru tijekom održavanja Međunarodne konferencije Paneuropske unije u Orašju premijer Klaić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti