Više

  Završena žetva pšenice u Županiji Posavskoj

  Najčitanije

  Završena je žetva pšenice na području Županije Posavske koja je praćena učestalim padalinama. Ova godina karakteristična je što je žetva strnih žita kao i u 2018. godini, započela krajem lipnja, kada su vremenski uvjeti bili idealni, a sami prinosi su bili dobri sa dobrim parametrima- hektolitarskom masom i vlagom.

  U ovom razdoblju, hektolitarska masa pšenice kretala se od 76-83, a vlaga od 12-14%, međutim, nakon tog, zbog učestalih padalina, žetva strnih žita se razvukla i trajala je sve do 20. srpnja što je itekako utjecalo kako na kvalitetu tako i na kvantitetu, pa se hektolitar kretao od 73-79, a i sami prinosi su bili niži.

  Ove godine, urod pšenice je skinut sa cca 3500 ha, a urod ječma i tritikalea sa cca 1500 ha. Prinosi pšenice kretali su se od 3-5 t/ha (prosjek 4 t/ha), a ječma od 4-7 t/ha (prosjek 5t/ha).

  U otkupu je sudjelovalo 8 otkupljivača, a otkupili su približno 12.000 t. Cijena pšenice se ovisno o parametrima kretala 0,25 KM/kg-0,34 KM/kg.

  Uzimajući u obzir navedeno, prinos pšenice nije bio zadovoljavajući, a kao razlog navodimo nepovoljne vremenske uvjete prilikom same zaštite od korova, bolesti, njege usjeva, kao i same žetve pšenice – strnih žita, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti