Više

  Žetva strnih žita na području Županije Posavske

  Najčitanije

  Ulaskom kombajna na njive započela je žetva pšenice na poljima tri posavske općine. Za razliku od prethodne godine kad se žetva produžila na više tjedana zbog čestih kiša, ova godina karakteristična je po tome da je skoro u isto vrijeme počela žetva ječma, pšenice i uljane repice. Za sada nema većih poteškoća i ako tijekom vikenda kiša ne poremeti planove, žetva će krenuti punim intenzitetom.

  Nešto malo ranije, započela je žetva ječma, čiji je prosječan prinos dobar i kreće se oko 5 t/ha. Što se tiče prinosa pšenice, on se kreće u prosjeku oko 4 t/ha, što je itekako solidno. Vlaga prije dva do tri dana kretala se od 10 do 14 %, trenutno se kreće 14 do 16 %. Hektolitarska masa se kreće od 76-83 kg.

  Predočavajući gore navedeno, to nije loš prinos za ovu godinu uzimajući u obzir, da je pšenica kasno nikla zbog velike suše tijekom jeseni, a potom obilnih kiša sve do nedavno, pa su poljoprivrednici imali problema kako kod prihrane, tako i kod zaštite pšenice od korova, zaštite od biljnih bolesti i štetnika. Zbog navedene problematike ima šarolikosti u prinosima koji se kreću od 3 do 8 tona.

  Ove godine raspoloživa površina pod strnim žitima za skinuti iznosi cca 5.500 ha gdje se očekuje urod oko 24.000 tona, a od toga pšenice oko 14.000 tona, izvijestio je iz Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Muhidin Emić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti