Više

  Županijske potpore kao pomoć posavskim poljoprivrednicima

  Najčitanije

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske urgentno je pristupilo donošenju provedbenih propisa a koji se odnose na Sektor poljoprivrede i županijske novčane potpore kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima u ovom neizvjesnom periodu za poljoprivrednu proizvodnju.
  Ove godine uvedena je i nova mjeru u novčanim potporama i to, Sufinanciranje jesenje sjetve 2021. godine i proljetne sjetve 2022. godine u biljnoj proizvodnji, uzevši u obzir trenutno stanje na globalnoj razini koje se negativno reflektiralo na ratarsku proizvodnju od poskupljenja goriva i repromaterijala u 2021. godine te nastavljanja negativnog trenda i u 2022. godini. Stoga, kako bi se zadržala dosadašnja razinu biljne proizvodnje i omogućilo proizvođačima da pristupe proljetnoj sjetvi 2022. godine pristupili su ubrzano implementaciji svih aktivnosti, a koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju u Županiji Posavskoj.

  Sufinanciranje jesenje sjetve 2021. godine i proljetne sjetve 2022. godine odnosi se na ratarske kulture i to u iznosu 100 KM/ha, proizvodnju povrća na otvorenom 200 KM/ha te proizvodnji povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima 1.000 KM/ha. Za istu mjeru je predviđeno 800.000,00 KM za tekuću godinu, te zaključno sa 30.04.tekuće godine odobreno je od strane ovoga Ministarstva za 649 poljoprivredna proizvođača odnosno za 5.868,83 ha proizvodne površine 530.748,91 KM.
  Ratarska proizvodnja je prepoznata i kroz nabavku sjemena soje kroz Sporazum o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske u kojem je ovo Ministarstvo sudjelovalo sa 200.000,00 KM i to za 407 poljoprivrednih proizvođača u ukupnom iznosu implementiranog sjemena soje za 1.000 ha.

  Ministarstvo u suradnji s resornim općinskim službama je pružilo svu tehnički pomoć pri raspodjeli goriva od strane Vlade Federacije BiH, preko FMPViŠ i Federalnih robnih rezervi i odobrene su i podijeljene količine dizel goriva za 809 poljoprivredna proizvođača u ukupnoj količni dizel goriva 279.681,15 litara, a od toga za 625 korisnika federalnih novčanih potpora s nivoa Županije Posavske u ukupnoj količini goriva 274.152,90 litara, te za 184 korisnika županijskih novčanih potpora odnosno 5.528,25 litara dizel goriva. Ovaj prvi ciklus podjele dizel goriva odnosio se na poljoprivredne proizvođače koji su izvršili ažuriranje podataka u RPG-u do 21.03.2022. godine, a za poljoprivredne proizvođače koji su ažurirali podatke u RPG-u poslije tog roka biti će u drugom ciklusu odobrene i podijeljene količine goriva.
  Svi zahtjevi koji su pristigli kao blagovremeni, utemeljeni i potpuni, a koji se odnose na federalne novčane potpore, koji obuhvaćaju period od 01.10.2021. godine, a zaključno sa 30.04.tekuće godine, upućeno je na plaćanje prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od 1.185.716,88 KM, a od toga za biljnu proizvodnju 572.348,90 KM i animalnu proizvodnju 613.367,98 KM, također daljnja obrada prispjelih zahtjeva je u proceduri.

  Ove godine Federalnim Programom novčanih potpora uvećan je iznos po kulturama i to za pšenicu 750 KM/ha (fizičke i pravne osobe), stočna žita 380 KM/ha (pravne osobe i obrti) te 300 KM/ha (fizičke osobe), krmno bilje 320 KM/ha (pravne osobe i obrti) te 250 KM/ha za fizičke osobe, uljarice 520 KM/ha za pravne osobe, obrte i fizičke osobe.
  U okviru biljne proizvodnje uvedene su nove mjere i to kod krmnih kultura, potpora za djetalinsko – travne smjese i djetaline kao zamjena za skupe uvozne koncentrate te kod povrća, proizvodnja kupusa, kelja, lubenice i graha te kod voća, novčana potpora za uzgoj oraha, badema, borovnica, brusnica i aronije, dok je u okviru animalne proizvodnje, uvedena novčana potpora u okviru peradarstva uzgoj brojlera odnosno tov brojlera.
  Sve federalne i županijske novčane potpore su usuglašavane od strane resornih tijela, federalnih i županijskih razina lasti, a sve u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje , povećanja njene konkurentnosti, održivosti i njenih proizvodnih površina, što je vrlo bitno za Županiju Posavsku kao žitnicu koja participira sa 1/3 ukupne biljne proizvodnje na razini Federacije na nivou naše Županije, istaknuli su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti