DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023.GODINU

Najčitanije

Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) Ministarstvo financija Županije Posavske obavještava sve proračunske korisnike da su dužni preuzeti Proračunske instrukcije broj 2.: proračunska ograničenja/gornje granice rashoda za 2023. godinu i smjernice za izradu zahtjeva proračunskog razdjela za 2023. godinu, tablice zahtjeva i pomoćne obrasce, te iste sukladno Instrukciji popuniti i dostaviti Ministarstvu financija, Sektoru za proračun najkasnije do 15.09.2022. godine.
Instrukciju, tablice zahtjeva i pomoćne obrasce možete skinuti sa donjih linkova.

Tablice proračunskih zahtjeva 2023

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti