Više

  Javna rasprava o nacrtu Zakona o unutarnjim poslovima ŽP

  Najčitanije

  Zaključkom Skupštine Županije Posavske broj: 01-02-64-2/21 od 14.07.2021. godine zadužena je Vlada Županije Posavske da kao predlagatelj nacrta zakona provede javnu raspravu o nacrtu Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske i da o rezultatima javne rasprave sačini izvješće koje će dostaviti zastupnicima Skupštine Županije Posavske uz prijedlog Zakona.

  Stoga se pozivaju svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi o nacrtu Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske, kako bi se na temelju primjedbi, prijedloga i sugestija, pridonijelo kvalitetnoj izradi konačnog teksta Zakona.

  Javna rasprava za sve tri općine sa područja Županije Posavske će se održati dana 01.09.2021. godine (srijeda) s početkom u 11,00 sati u dvorani Skupštine Županije Posavske u Domaljevcu, ul. Sv. Ane br. 49.

  Primjedbe, prijedloge i sugestije možete dostaviti najkasnije do 03.09.2021. godine na email adresu: ured.komesara.zp@gmail.com ili na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske, Orašje, ul. III br. 20, tel/fax: 031/712-044.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti