Jednogodišnje stipendije redovitim studentima

1272

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prijaviti se na javni natječaj koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje na službenoj internetskoj stranci Vlade Županije Posavske.

UVJETI/ KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA/ TKO IMA PRAVO SUDJELOVANJA PO JAVNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete.

Opći i posebni uvjeti su propisani javnim natječajem.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Javnim natječajem se propisuje koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje stipendije.