Ostale vrste potpora

910
  • Sufinanciranje seminara i edukacija, izgradnja novih plastenika, zasnivanje nasada jagodičastog i bobičastog voća, zasnivanje nasada voćnjaka, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, otkup povrća ili voća, sufinanciranje projekata iz oblasti poljoprivrede, uređenje poljske infrastrukture, financiranje uzorkovanja i agrokemijske analize tla, poribljavanje i druge vrste potpora koje utvrdi Vlada Županije Posavske donošenjem Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava dužni ste podnijeti prijavu, odnosno zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske sukladno rokovima utvrđenim Naputkom o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: Naputak) kojeg donosi ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, odnosno sklopiti ugovor o realizaciji projekata i/ili usluga iz oblasti poljoprivrede. 

UVJETI/KRITERIJI OSTVARIVANJA PRAVA:

Pravo na ostale vrste potpora ostvaruju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: korisnici) koje:

  • imaju prebivalište, odnosno sjedište na prostoru Županije Posavske, izuzev korisnika potpore za realizaciju projekata i/ili usluga iz oblasti poljoprivrede
  • su sklopile ugovor o realizaciji projekata i/ili usluga iz oblasti poljoprivrede
  • ispunile i druge opće i posebne uvjete/kriterije propisane Odlukom i Naputkom ( isti se tijekom tekuće godine objavljuju u Narodnim novinama Županije Posavske).

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na županijske novčane potpore, odnosno Ugovor o realizaciji projekata i/ili usluga iz oblasti poljoprivrede
  • i druga dokumentacija propisana Naputkom, ovisno o vrsti potpore.