Poticaji za razvoj gospodarstva u Županiji Posavskoj

845

Poticaji za razvoj gospodarstva u županiji posavskoj:

  • Dodjela nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima
  • Dodjela nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim poduzećima
  • Dodjela nepovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba
  • Dodjela nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, kredite za obrtna sredstva, krediti za refinanciranje investicijskih kredita i financijski leasing
  • Dodjela nepovratnih financijskih sredstava za izvršenu nabavku osnovnih sredstava.

NAČIN OSTVARIVANJA TOG PRAVA:

  • na temelju prijave na javni poziv kojeg raspisuje Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske i koji se objavljuje jednom godišnje na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

UVJETI/ KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA/ TKO IMA PRAVO SUDJELOVANJA PO NEKOM JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU

Uvjeti za ostvarivanje navedenih prava utvrđeni su Programom utroška sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i isti se objavjuju u javnom pozivu.

Pravo sudjelovanja imaju:

  • poduzeća-mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u 100%-tnom privatnom vlasništvu i zadruge
  • obrti registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/21)

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Javnim pozivom se propisuje koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje nepovratnih financijskih sredstava za navedena prava.