Potpora omladinskim skupinama/kategorijama sportskih klubova

848

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prijaviti se na Javni poziv koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje na službenoj internetskoj stranci Vlade Županije Posavske.

PRAVO SUDJELOVANJA PO JAVNOM POZIVU:

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportski klubovi/udruge s područja Županije Posavske koji imaju omladinske skupine/kategorije.

Opći i posebni uvjeti su propisani javnim pozivom.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Javnim pozivom se propisuje koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje ovog prava.