Potpora sportskim klubovima u turnirskim i ostalim natjecanjima

891

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prijaviti se na Javni poziv koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje na službenoj internetskoj stranci Vlade Županije Posavske.

PRAVO SUDJELOVANJA PO JAVNOM POZIVU:

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportski klubovi/udruge s područja Županije Posavske koji se natječu u turnirskim i ostakim natjecanjima (koja nisu ligaška).

Opći i posebni uvjeti su propisani Javnim pozivom.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Javnim pozivom se propisuje koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje ovog prava.