Pravo na bolničko liječenje, lijekove i sanitetski materijal

926

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

  • podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje troškova liječenja u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Braniteljima i članovima njihovih obitelji Ministarstvo branitelja će sufinancirati troškove bolničkog liječenja i troškove za nabavku lijekova koji su propisani od strane ovlaštenog liječnika ukoliko isti ispunjavaju prethodno navedene opće uvjete.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • originalni fiskalni računi od lijekova za tekuću godinu
  • računi od bolničkog liječenja
  • medicinska dokumentacija kao dokaz da je ovlašteni liječnik propisao određenu terapiju (nalazi, povijest bolesti).