Pravo na ortopedska pomagala i druga pomagala

960

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

  • podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje ortopedskog i drugog pomagala u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Ratnom vojnom invalidu Ministarstvo branitelja će sufinancirati troškove za nabavku ortopedskog i drugog pomagala, koje je na prijedlog ovlaštenog liječnika odobrilo Povjerenstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

Za pomagala za koje je predviđen kraći rok trajnosti, ministar može odobriti naknadu troškova u iznosu predviđenom za kupnju novog pomagala, nakon proteka vremena predviđenog za rok trajnosti određenog pomagala, na temelju prijedloga ovlaštenog liječnika.

Branitelji i članovi njihovih obitelji imaju pravo na sufinanciranje troškova nabavke ortopedskog i drugog pomagala, na temelju prijedloga ovlaštenog liječnika u iznosu od 50% od ukupnog iznosa ortopedskog i drugog pomagala, a najvišeg do iznosa od 2000, 00 KM.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • preslika računa ortopedskog i drugog pomagala
  • preslika rješenja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske o sufinanciranju troškova ortopedskog i drugog pomagala.