Više

  Predsjednik Vlade uputio otvoreni poziv zaposlenim porodiljama da podnesu zahtjeve i predstavio vodič za ostvarivanje njihovih prava u Županiji Posavskoj

  Najčitanije

  U ime Županije Posavske i njezinih institucija otvoreno pozivam sve porodilje koje trebaju uskoro roditi, sve one koje su već rodile i koje su otpočele sa korištenjem porodiljinog dopusta da se obrate u nadležne područne urede Zavoda zdravstvenog osiguranja radi podnošenja zahtjeva i ostvarivanja prava na porodiljinu naknadu za vrijeme trajanja porodiljinog dopusta.

  Većina potrebnih informacija bit će sadržana u plakatima i informativnom letku kojeg možete vidjeti na web stranici Vlade kao i na većini javnih objekata na području Županije Posavske. Neke od informacija koje nisu službeno navedene ili ukoliko se pojave kao nepoznanice u postupku, molimo da nam se obratite kako bi mogli pravovremeno otklonit sve prepreke primjene novog, ali vrlo značajnog javnog prava koje treba zaživjeti u duhu zaštite porodilja i novorođene djece, koje je nažalost, zbog niza okolnosti na našim prostorima sve manje.

  Ovim putem pozivam i sve poslodavce koji imaju među svojim zaposlenicima osobe u statusu porodilja da u zajedničkom naporu, skupa sa Vladom Županije Posavske, učine sve što je potrebno da sustav porodiljinih naknada zaživi, te bude u službi zaštite obitelji i pravednog ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa.

  Zahtjevi svih porodilja bit će prihvaćeni od 01.10.2015. godine i sva prava koja su zajamčena važećim propisima bit će u cijelosti ispoštivana od strane Vlade Županije Posavske, ističe predsjednik Vlade Marijan Klaić.

  Orašje, 13.11.2015. godine

  OVDJE MOŽETE POGLEDATI VODIČ KROZ SUSTAV RODITELJSKIH POTPORA I PRAVA ZA VRIJEME KORIŠTENJA PORODILJNOG DOPUSTA U ŽUPANIJI POSAVSKOJ

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti