Subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

1341

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prijaviti se na Javni poziv koji se objavljuje jednom godišnje na službenoj internetskoj stranci Vlade Županije Posavske, kao i na Oglasnim pločama općina: Domaljevac-Šamac, Odžak i Orašje.

UVJETI/ KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE NAVEDENOG PRAVA

Pravo na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja imaju mlade obitelji koje  ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. da je podnositelj prijave državljanin Bosne i Hercegovine koji ima stalno prebivalište na području Županije najmanje tri godine neprekidno prije podnošenja prijave za subvencioniranje prvog rješavanja stambenog pitanja
  2. da podnositelj prijave u trenutku podnošenja prijave na javni poziv nije stariji od 40 godina
  3. da mlada obitelj nema riješeno stambeno pitanje odnosno da prvi puta rješava stambeno pitanje na području Županije sukladno članku 7. (3) Zakona o pomoći mladim obiteljima kod rješavanja stembenog pitanja („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 16/20, 6/22)
  4. da članovi mlade obitelji nisu bili vlasnici odgovarajuće stambene jedinice koju su otuđili pravnim poslom u posljednje tri godine
  5. da je jedan od bračnih / izvanbračnih partnera odnosno samohrani roditelj zaposlen u Bosni i Hercegovini ili da su prijavljeni kao nezaposleni u Službi za upošljavanje Županije Posavske.

Pravo na subvencioniranje može ostvariti i mlada obitelj koja u vlasništvu ima neodgovarajuću stambenu jedinicu.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Uz prijavu na javni poziv, podnositelj je dužan dostaviti opće i posebne dokumetne koji se propisuju javnim pozivom.