Sufinanciranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Županije Posavske

1054

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je prijaviti se na Javni poziv kojeg raspisuje Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske i koji se objavljuje jednom godišnje na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

PRAVO SUDJELOVANJA PO JAVNOM POZIVU

Predmet prijave na javni poziv su individualni stambeni objekti na području Županije Posavske, čiji su vlasnici/posjednici fizičke osobe, pod uvjetom da se za zagrijavanje ovih objekata koriste kotlovi s pogonom i kamini  na fosilno gorivo (ugalj) i da se ovi objekti koriste za stanovanje.

Predmet prijave na javni poziv su i novoizgrađeni individualni stambeni objekti na području Županije Posavske  koji će za zagrijavanje ovih objekata koristiti kotlove ili kamine na pelet ili grijanje osiguravaju pomoću toplotnih pumpi.

Kriterij za rangiranje podnositelja prijava čiji je predmet individualni stambeni objekt u kojem se vrši nabavka i ugradnja kotla iil kamina na pelet ili toplotne pumpe je  nominalna izlazna snaga izražena u kw ( kilowatima).

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Javnim pozivom se propisuje dokumentacija koju je podnositelj prijave dužan dostaviti kako bi dokazao ispunjenost uvjeta za dodjelu sredstava za sufinanciranje mjera smanjenja zagađenosti zraka.