Sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osnovnih škola na području Županije Posavske od 1. do 9. razreda

866

NAČIN OSTVARIVANJA TOG PRAVA:

Vlada Županije Posavske donosi odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske na ime sufinanciranja nabave udžbenika učenicima osnovnih škola na području Županije Posavske od 1. do 9. razreda.

UVJETI/ KRITERIJI:

Za ostvarivanje ovog prava nema posebno određenih uvjeta, nego isto ostvaruju svi roditelji čija djeca pohađaju osnovu školu na području Županije Posavske (od 1. do 9. razreda).

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Sredstva se isplaćuju prema popisima koje dostavi Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, a koji sadrže podatke o roditeljima učenika dobivenim od strane osnovnih škola.