Sufinanciranje troškova studiranja na području Županije Posavske

867

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA:

  • podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje troškova studiranja u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

Ministarstvo branitelja Županije Posavske sufinancira troškove školarine u iznosu od 25 % od ukupnog iznosa školarine za akademsku godinu pod uvjetom :

  • da je upisan odgovarajući organizacijski oblik visokoobrazovne ustanove na području Županije, čiji je suosnivač ili osnivač Županija i
  • i da osoba upisuje akademsku godinu prvi puta.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA:

  • rodni list kojim se dokazuje srodstvo studenta s braniteljem (ako se radi o djeci branitelja)
  • vjenčani list (ako se radi u supružniku branitelja)
  • potvrda iz visokoobrazovne ustanove da je student upisao redovito prvi puta semestar ne ponavljajući godinu
  • orginalni primjerak uplatnice o uplaćenoj školarini.