Više

  Zasjedala Vlada Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske, održano je 40. zasjedanje Vlade Županije Posavske. Uz ostalo prihvaćen je Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.g. Sredstva odobrena Proračunom ŽP za 2016.g., za Grantovi za vodoprivredu iznose 400.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti za :

  1. Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže Vrbovac-Jošava – 200.000,00 KM,
  2. Sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže u Orašju – 100.000,00 KM,
  3. Izgradnja zacijevljenog dijela kanala Doljanski –Grabić – 80.000,00 KM
  4. Izgradnja rampe na kanalu „Gornja Srnotoča – 7.000,00 KM,
  5. Pričuva ( sredstva će se koristiti za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede koji nisu predviđeni ovim programom a čije se realiziranje čini nužnim, te za projekte za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva – 13.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2016.g.
  Ovdje možete pronaći tekst Odluke

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za lipanj školske 2015 /2016.g. u ukupnom iznosu od 6.418,00 KM.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti u ukupnom iznosu od 20.100,00 KM ( NK Napredak Matići, MZ Potočani, MZ Vojskova, HNK Orašje, Omladinski pogon, Društvo prijatelja prirode „Lipa“ Odžak, MZ Oštra Luka, MZ Bok, HOK Domaljevac), u kojima su se organizirale ili još traju kulturno-športske aktivnosti i manifestacije.

  Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2016.g. za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama. Izmjena praktično znači povećanje proračunskog iznosa sa planiranih 100.000,00 KM na 200.000,00 KM.

  Vlada je donijela Zaključak kojim je predsjednik Vlade Marijan Klaić ovlašten na potpisivanje Sporazuma o subvencioniranju troškova opskrbe domaćinstava pitkom vodom za područje općine Odžak ( domaćinstva iz mjesnih zajednica Potočani, Vrbovac, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Vojskova i Zorice).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti