Javni poziv-Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

1774

Javni poziv za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na kojemu zemljišno-knjižno stanje nije uređeno na području općine Odžak

Prijavni obrazac_koncesija

Prilozi od 1 do 10

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o utvrđivanju javnog interesa

Pravilnik o dodjeli koncesija

Studija opravdanosti-Odžak