Izvod iz zapisnika sa 124. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,972ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

Izvod iz zapisnika sa 124. sjednice Vlade Županije Posavske održane 25.01.2019. godine

Sjednica je počela sa radom u 09:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 122. i 123. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu

2. Prijedlog zaključka o ostvarivanju prava na naknadu za slučaj teške bolesti člana uže obitelji

3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2018./2019. godini

7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade

8. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na zaključivanje Ugovora o pružanju usluga

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu

-ad.2.-
Donosi se Zaključak o ostvarivanju prava na naknadu za slučaj teške bolesti člana uže obitelji

-ad.3.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

-ad.4.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti

-ad.5.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.6.-
Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2018./2019. godini

-ad.7.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade

-ad.8.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na zaključivanje Ugovora o pružanju usluga

Sjednica je završena u 09:45 sati

Broj:01-02-08-1/19
Orašje, 25.01.2019.g.

Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif