Stabilna financijska situacija Proračuna Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,750ObožavateljiLike
9SljedbeniciSlijediti
13PretplatniciPovežite se

Na 44. zasjedanju Vlade Županije Posavske održanom uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP, prihvaćeno je nekoliko financijskih dokumenata:  Prijedlog dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019.godine , Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01. -30.06.2016. godine. Dokumente je dodatno pojasnila ministrica financija u Vladi Županije Posavske Nada Ćulap.

Dokument okvirnog proračuna ( DOP) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na kojima se temelji priprema i izrada proračuna. Izrada DOP-a se temelji na procjeni gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognozi prihoda i rashoda.

-Sva financijska kretanja Proračuna idu u pozitivnom smjeru tako da očekujemo narednih godina nastavljanje tog smjera pozitivnog financijskog trenda koji bi se trebao odraziti prije svega na gospodarstvo a onda kao i na ukupno poboljšan kvalitet življenja u Županiji Posavskoj, naglasila je ministrica Ćulap. Predsjednik Vlade Marijan Klaić također je potvrdio stabilnost financijske situacije Proračuna Županije Posavske.

Što se tiče Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske u prvom polugodištu ove godine u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 18.555.191 KM, odnosno 46,88%. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 15.971.521 KM, odnosno 40,54%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 2.583.670 KM. Ministrica Ćulap izdvojila je porezne prihode (kategorija 710000) koji su ostvareni u iznosu od 16.278.196 KM, odnosno 54,43% u odnosu na planirane porezne prihode fiskalne 2016. godine. Prihodi od poreza ostvareni u izvještajnom razdoblju u odnosu na plan za isto razdoblje veći su za 8,86%, odnosno u apsolutnom iznosu veći za 1.324.431 KM. Uspoređujući ostvarenje poreznih prihoda u istom razdoblju fiskalne 2015. godine ostvareni porezni prihodi u fiskalnoj 2016. godine veći su za 2.153.780 KM, odnosno 15,25% veći.

Prema usvojenom Izvješću o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2016. godine ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2016. godini iznose 760.000 KM. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine utrošeno je ukupno 104.366 KM ili 13,73%  iz čega je zamjetno, rečeno je na zasjedanju Vlade, da su sredstva trošena umjereno i to za namjene pomoći socijalne kategorije građana, za liječenje, pomoć u školovanju , za neprofitne organizacije i slične namjene.

dop-zp-2017-2019