Javni poziv

2733

Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske u postupku izdavanja okolišne dozvole za obavljanje djelatnosti tov pilenki investitora Janja Filipović iz Donje Mahale upućuje
JAVNI   POZIV
za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za obavljanje djelatnosti tov pilenki
Investitor Janja Filipović, ulica S.Radića br.216, Donja Mahala, podnio je zahtjev Ministarstvu prometa,veza, turizma i zaštite okoliša za izdavanje okolinske dozvole za gospodarski objekt- farma polenki u Oštroj Luci, na k.č. broj:300/2 u k.o. Oštra Luka.
U postupku uključivanja javnosti  Ministarstvo ovim putem poziva sve zainteresirane (građane, udruženja, organe i organizacije) da kompletan zahtjev sa prilozima investirora mogu dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva prometa,veza,turizma i zaštite okoliša u Odžaku, svakim radnim danom od 9 do 15 sati počev od 12.06.2015. pa do 19.06.2015.godine.
Lice ovlašteno za davanje dokumentacije na uvid je Samir Čengić, stručni saradnik za okoliš.
Mišljenja,prijedloge i sugestije o navedenom zahtjevu mogu se dostaviti pismeno putem faxa na broj:031/ 713-330, na mail:minprom.zupposavske@yahoo.com ili direktno u Ministarstvu kod lica ovlaštenog za davanje dokumentacije na uvid.
MINISTARSTVO
PROMETA,VEZA,TURIZMA
I ZAŠTITE OKOLIŠA