KATEGORIJA

Vlada Županije Posavske

Javna nabava roba-Vlada ŽP

Odluka o dodjeli ugovora i Osnovni elementi ugovoraPreuzmi Izvještaj o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava usluga-Vlada Županije Posavske

Ugovor o javnoj nabavi usluga-nabava restoranskih uslugaPreuzmi Osnovni elementi ugovoraPreuzmi Izvještaj o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava usluga-Vlada Županije Posavske

Odluka o dodjeli Ugovora o javnoj nabavi usluga izrade Elaborata o geološkim i geomehaničkim bušenjimaPreuzmi Izvještaj o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava roba-Vlada ŽP

Odluka o dodjeli ugovora i Osnovni elementi ugovoraPreuzmi Izvještaj o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava roba-Vlada ŽP

Odluka o dodjeli ugovora i Osnovni elementi ugovoraPreuzmi Izvještaj o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava usluga-Vlada ŽP

Odluka o dodjeli ugovora i Osnovni elementi ugovoraPreuzmi Izvještaj o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava radova-Vlada ŽP

Odluka o dodjeli ugovora i Osnovni elementi ugovoraPreuzmi Izvještaj o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava roba-Vlada ŽP

Odluka o dodjeli ugovoraPreuzmi Izvještaj o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava roba-Vlada ŽP

Odluka o dodjeli ugovoraPreuzmi Izvješće o provedenom postupkuPreuzmi

Javna nabava usluga-Vlada ŽP

Odluka o dodjeli ugovora i osnovni elementi ugovora Izvještaj o provedenom postupku

Posljednje obavijesti

spot_img