Više

  KATEGORIJA

  Ministarstvo FInancija

  OPERATIVNO PLANIRANJE U 2020. GODINI

  Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15, 102/15, 104/16, 5/18...

  INFORMACIJA O PODNOŠENJU PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA ZA 2020.GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), te u...

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijestiPreuzmi

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2019.GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) Ministarstvo financija...

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti

  Informacija o provođenju pregovaračkog postupkaPreuzmi

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINA

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), te u...

  OPERATIVNO PLANIRANJE U 2019. GODINI

  Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15, 102/15, 104/16 i...

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2018. GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) Ministarstvo financija Županije...

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2019. GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), te u skladu...

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINA

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), te u skladu...

  Posljednje obavijesti

  spot_img