Više

  KATEGORIJA

  Ministarstvo FInancija

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINA

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), te...

  OPERATIVNO PLANIRANJE U 2022. GODINI

  Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,...

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19)...

  INFORMACIJA O PODNOŠENJU PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA ZA 2022. GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), te...

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijestiPreuzmi

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINA

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), te...

  OPERATIVNO PLANIRANJE U 2021. GODINI

  Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,...

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2020.GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19)...

  INFORMACIJA O PODNOŠENJU PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA ZA 2021.GODINU

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), te...

  DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINA

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), te...

  Posljednje obavijesti

  spot_img