Više

  KATEGORIJA

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata

  Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenataPreuzmi

  Uzorkovanje i agrokemijska analiza tla

  Sukladno godišnjem planu rada za tekuću 2022. godinu u okviru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva djelatnici Sektora poljoprivrede su zajedno sa kolegama Agronomskog i...

  Suvremena dijagnostika u poljoprivredi

  U suradnji s UNDP-om (Češka razvojna agencija) i Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, dana 02.11.2022. tekuće godine, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije...

  Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o prijavi plana proizvodnje za 2023. godinu

  Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da sukladno Zakonu o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10 i 99/19), Pravilniku...

  Predsjetvena priprema tla ozimih žitarica

  Prije sjetve ozimih kultura potrebno je obaviti predsjetvenu pripremu tla, odnosno pripremu tla za sjetvu.Zadaća predsjetvene pripreme tla je stvaranje povoljnog sjetvenog sloja za...

  Stručni savjeti

  Stajnjak predstavlja najvažnije organsko gnojivo koje sadrži sve potrebne hranjive elemente, a u prosjeku se sastoji od vode (75%), suhe tvari (25%), dušika (0,5%),...

  Županijske novčane potpore biljne proizvodnje

  Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači korisnici županijskih novčanih potpora biljne proizvodnje da su svi zahtjevi koji su blagovremeni, osnovani i potpuni isplaćeni u cijelosti u...

  Radovi u pčelinjaku tijekom kolovoza

  Kolovoz je za pčelare vrijeme prelaska u novu pčelarsku godinu. Vrijeme obilne pčelinje paše je završeno. Potrebno je detaljno pregledati košnice-uvidjeti količine peludi, meda...

  Utjecaj suše i visokih temperatura na jare kulture

  Dug period bez padavina i iznadprosječno visoke temperature negativo utiču na jare usjeve, te već sad se može zaključiti da će urod biti reduciran...

  Javni poziv-Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP

  Javni poziv za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama sa područja Županije Posavske za financiranje mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljištaPreuzmi Prilog Preuzmi

  Posljednje obavijesti

  spot_img