Ministarstvo branitelja Županije Posavske

Opći uvjeti koji moraju biti ispunjeni za ostvarivanje određenih prava u Ministarstvu branitelja Županije Posavske:

 • Prava u Ministarstvu branitelja Županije Posavske mogu ostvariti i koristiti: branitelji (dragovoljci, veterani, sudionici rata), ratni vojni invalidi (u daljnjem tekstu „branitelji“) i članovi obitelji poginulih, umrlih, nestalih i zatočenih branitelja, članovi obitelji ratnih vojnih invalida, članovi obitelji razvojačenih branitelja, (u daljnjem tekstu: članovi obitelji branitelja), kao i pripadnici radne obveze
 • Za ostvarivanje prava branitelj je morao provesti najmanje godinu dana neprekidno u postrojbi, što dokazuje uvjerenjem o pripadnosti iz nadležnog Ureda obrane
 • Prebivalište na području Županije Posavske
 • Djeca branitelja mogu ostvatiti prava do punoljetnosti, odnosno do 25 godina starosti ako su na redovitom školovanju.

REGISTRACIJA

Za ostvarivanje prava u Ministarstvu branitelja Županije Posavske potrebno je da se osoba najprije registrira u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske.

Za registriranje u bazu podataka i podnošenje zahtjeva za gore navedena prava, osoba mora podnijeti sljedeće dokumente:

 • uvjerenje o prebivalištu
 • dokaz o broju tekućeg računa
 • dokaz o sudjelovanju u ratu koje izdaje nadležni Ured obrane
 • drugostupanjsko rješenje o statusu ratnog vojnog invalida (RVI)
 • rješenje o obiteljskoj invalidnini za članove obitelji koji imaju obiteljsku invalidninu
 • rodni list za djecu
 • vjenčani list za supružnike
 • kućna lista
 • platne liste za sve zaposlene koji se nalaze na kućnoj listi, odnosno ček od mirovine za one koji su u mirovini
 • za osobe koje se nalaze na kućnoj listi, a nisu uposlene – dokaz o prijavi na evidnciju nezaposlenih Službe za upošljavanje Županije Posavske.

Uz svako pravo je navedena i dodatna dokumentacija koja se odnosi samo na ostvarivanje tog prava