Više

  Novčana potpora za animalnu proizvodnju

  Proizvodnja brojlera, držanje krava, držanje pčelinjih zajednica, uzgoj rasplodnih krmača, tov svinja, držanje nesilica za proizvodnju konzumnih jaja, uzgoj ovaca i koza i druge...

  Stipendije redovnim studentima medicinskog fakulteta

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: osoba mora  biti redoviti student medicinskog fakulteta u zemlji ili inozemstvuimati...

  Novčana potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite

  Označavanje svinja ušnim markicama, ponovno označavanje svinja ušnim markicama, naknada šteta od zaraznih i nametniĉkih bolesti, provođenje mjera za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje...

  Pravo na zdravstveno osiguranje – za osobe u stanju socijalne potrebe

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnici prava na pomoć za uzdržavanjedjeca i odrasle osobe smještene u ustanovama...

  Pomoć za uzdržavanje (stalna novčana pomoć)

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: prijavljeno prebivalište na području Županije Posavskepravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti...

  Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja...

  Pravo na pomoć u slučaju smrti

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za pomoć u slučaju smrti u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije...

  Pravo na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske. UVJETI...

  Sufinanciranje troškova studiranja na području Županije Posavske

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje troškova studiranja u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske. UVJETI...

  Pravo na bolničko liječenje, lijekove i sanitetski materijal

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje troškova liječenja u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske. UVJETI...

  Posljednje obavijesti

  spot_img