Stipendije redovnim studentima medicinskog fakulteta

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Županije Posavske. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: osoba mora  biti redoviti student medicinskog fakulteta u zemlji ili inozemstvuimati...

Novčana potpora za provođenje mjera zdravstvene zaštite

Označavanje svinja ušnim markicama, ponovno označavanje svinja ušnim markicama, naknada šteta od zaraznih i nametniĉkih bolesti, provođenje mjera za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje...

Pravo na zdravstveno osiguranje – za osobe u stanju socijalne potrebe

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: korisnici prava na pomoć za uzdržavanjedjeca i odrasle osobe smještene u ustanovama...

Pomoć za uzdržavanje (stalna novčana pomoć)

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva centru za socijalni rad po mjestu prebivališta. UVJETI OSTVARIVANJA PRAVA: prijavljeno prebivalište na području Županije Posavskepravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti...

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja...

Pravo na pomoć u slučaju smrti

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za pomoć u slučaju smrti u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije...

Pravo na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske. UVJETI...

Sufinanciranje troškova studiranja na području Županije Posavske

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje troškova studiranja u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske. UVJETI...

Pravo na bolničko liječenje, lijekove i sanitetski materijal

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje troškova liječenja u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja Županije Posavske. UVJETI...

Pravo na ortopedska pomagala i druga pomagala

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA: podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje ortopedskog i drugog pomagala u Ministarstvu branitelja Županije Posavske, uz prethodno izvršenu registraciju u bazu podataka Ministarstva branitelja...

Posljednje obavijesti

spot_img